logo


+421 36 634 0043
recepcia@penzionlipa.sk

logo


→  +421 36 634 0043
→  recepcia@penzionlipa.sk

Slovak Czech English German Hungarian Polish
1.webp

 

Slovensko, s bohatou históriou a nádhernou prírodou, sa môže pochváliť aj dlhou tradíciou v oblasti hotelov a penziónov. Tieto ubytovacie zariadenia hrajú dôležitú úlohu v cestovnom ruchu a sú svedkom mnohých historických udalostí a zmen, ktoré sa udiali na Slovensku.

Pôvodné formy ubytovania

Aj keď moderné hotely a penzióny na Slovensku sú prevažne súčasného pôvodu, existovali rôzne formy ubytovania už v minulosti. V niektorých regiónoch Slovenska sa stretávame s tradíciou hostiníc a krčiem, ktoré poskytovali ubytovanie a stravovanie precestujúcim. Tieto hostinice boli často situované na strategických miestach na obchodných trasách a slúžili obchodníkom, prepravcom a cestujúcim.

Rozvoj cestovného ruchu

V 19. storočí sa začal rozvíjať cestovný ruch na Slovensku. Príchod železnice umožnil ľuďom pohodlne cestovať a objavovať nové miesta. S týmto nárastom cestovného ruchu rástla aj potreba kvalitného ubytovania. Na začiatku tohto obdobia sa často využívali súkromné domy a hostince na poskytnutie ubytovania pre návštevníkov. Postupne sa však začali vznikať aj špecializované ubytovacie zariadenia - hotely a penzióny.

Vznik prvej hotely

V roku 1846 bol otvorený prvý hotel v Bratislave s názvom Hotel Archiduc d'Este. Bola to reprezentatívna budova v centre mesta, ktorá ponúkala luxusné ubytovanie a služby. Hotel Archiduc d'Este bol prvým krokom k rozvoju hotelového priemyslu na Slovensku.

Rozvoj hotelového priemyslu

Po otvorení prvého hotela nasledoval rýchly rozvoj hotelového priemyslu v celom Slovensku. Významné mestá ako Košice, Banská Bystrica, Žilina a Poprad získali svoje vlastné hotely. S rozvojom turistiky a záujmu o návštevu slovenských hôr a prírodných krás sa začali budovať aj horské hotely a penzióny.

V období medzi dvoma svetovými vojnami a počas socializmu sa väčšina hotelov a penziónov na Slovensku dostala pod kontrolu štátu. Boli súčasťou štátneho podniku, ktorý riadil cestovný ruch a poskytoval ubytovanie pre domácich aj zahraničných návštevníkov.

Počas socializmu bol cestovný ruch riadený centrálnym plánovaním a štát bol zodpovedný za budovanie nových hotelov a penziónov. Niektoré z týchto ubytovacích zariadení boli vybudované v blízkosti prírodných krás, kúpeľov a turistických atrakcií, čo malo za cieľ podporiť turizmus a rekreačný ruch.

Po páde komunistického režimu v roku 1989 sa otvorili dvere pre súkromných podnikateľov a došlo k rozvoju súkromného sektora v hotelovom a penziónovom priemysle. Mnohí majitelia bývalých štátnych hotelov prevzali ich riadenie a investovali do ich modernizácie a rozšírenia. Okrem toho sa začali zakladať aj nové súkromné hotely a penzióny, ktoré priniesli nové trendy a štandardy do ubytovacieho sektora.

V súčasnosti je hotelový a penziónový priemysel na Slovensku pomerne rozvinutý. Okrem väčších hotelov v mestách a turistických oblastiach nájdeme aj mnoho menších rodinných penziónov a ubytovacích zariadení. Slovensko sa stáva čoraz populárnejšou turistickou destináciou, čo podporuje ďalší rozvoj hotelov a penziónov s dôrazom na kvalitu služieb a komfort pre hostí.

História hotelov a penziónov na Slovensku je pestrá a svedčí o vývoji cestovného ruchu a zmenách v spoločnosti. Od prvých hostiníc a hotelov v minulosti až po súčasné moderné zariadenia, ubytovacie sektor na Slovensku prešiel dlhú cestu a stále sa vyvíja s cieľom ponúkať kvalitné a príjemné ubytovanie pre návštevníkov z celého sveta.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
check ssl certificate cloudflare status

created by: Marek Sarvas